Phòng hồi sức cấp cứu có chức năng khôi phục và hỗ trợ chức năng sống cho một người đột nhiên mắc bệnh nặng. Không kể đến những tình trạng hết sức nguy cấp như ngừng tuần hoàn, sốc phản vệ, cơn hen phế quản ác tính, phù phổi cấp,… phải cấp cứu tại chỗ. Dù với bất cứ nguyên nhân nào, các bác sĩ cũng phải kiểm tra các chức năng sống của bệnh nhân rồi đề ra kế hoạch hồi sức.

Giám đốc của phòng khám ưu tiên bố trí nhân lực, đào tạo chuyên khoa, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại và các điều kiện làm việc để đáp ứng công tác hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân.

Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị và chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa phòng.

Các khoa trong phòng khám sẵn sàng tiếp nhận bệnh sau hồi sức cấp cứu đã ổn về khoa để điều trị tiếp.