Địa chỉ: Thành Phố Cần Thơ 

Số điện thoại tư vấn: 0966.332.352

Thời gian làm việc: từ 7h00 đến 21h các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.