Đăng ký khám bệnh trước để được hưởng các quyền lợi như: không phải đợi lâu hay bắt số khi đến khám bệnh, miễn phí sổ khám bệnh, miễn phí đăng ký khám bệnh, thông tin cá nhân được bảo mật khi đến quầy đăng ký chỉ cần nói tên có đăng ký trước là được, không cần nói đến khám bệnh gì? Mô hình thăm khám một bệnh nhân-một bác sĩ.