Phòng khám luôn cam kết giữ bí mật thông tin về bệnh, tình trạng bệnh và thông tin cá nhân.