Phòng xét nghiệm

Phòng xét nghiệm đạt chuẩn sở Y Tế Thành Phố Cần Thơ, các trang thiết bị được nhập khẩu hoàn toàn từ các nước có nền y học tiên tiến nhất hiện nay.