Khám bệnh miễn phí

Dịch vụ khám chữa bệnh được niên yết rõ ràng ở quầy đăng ký, theo quy định của sở Y Tế thành phố Cần Thơ